Joanna Łopatek-Nowacka - praca warsztatowa zat. Historia i nowoczesność w Żelazowej Woli.