Agnieszka Filipiuk - praca warsztatowa zat. Pieniny.