Henryk Tkocz - (Niedobczyce) Polska - „Wspomnienie Remembrance”