Joanna Maria Rybczyńska - Warszawa (Polska) - „Wiosna”