Kamera Edinex film 35 mm produkowany w Niemczech 1935-50