Joanna Maria Rybczyńska - Warszawa (Polska) - „Lato”