Kodak Stereo Camera (stereoskopowa), Producent - Kodak/ U.S.A, Okres produkcji – 1954-1959, dwa obiektywy stałoogniskowe zsynchronizowane