Jakub Jaworski - praca warsztatowa zat. Ludzkie Koty.