Royal Wirgin19E, produkowany w Tokio, Japonia 1957 59 r.