Srebrny Medal FIAP otrzymał: Bogusław Jaroszek - Bielsko - Biała za zestaw prac pt. „Venusjańskie krajobrazy”