Fenix w latach 1950-54 produkowany przez WZFO Warszawa, maƂoobrazkowy aparat. Film 135