AKARETTE wykonane przez Apparate & Kamerabau GmbH w 1949/1950