Małgorzata - Dołowska - Warszawa - ,,Gospodarz w Sobieniu"