Krzysztof Gołuch - "Ślady" Nagroda Prezydenta Miasta Radomia