Alina Ścibor - "Przychodzimy, odchodzimy" wyróżnienie