Galeria F10

 

Warsztaty fotograficzne

Prowadzimy zapisy drogą elektroniczną. Prosimy o wypełnienie ankiety
i przesłanie na adres fundfoto@poczta.onet.pl

Warsztaty fotograficzne odbywają się raz w tygodniu lub w weekendy. Prowadzący Krystyna Małgorzata Dołowska (artysta fotografik, absolwent PWSFTviT im L. Schillera w Łodzi), Grzegorz Strojny (artysta fotografik), Katarzyna Januszko (artystka, graficzka, malarka, Woody Ochnio (artysta fotografik), Grażyna Sosenko (artysta fotografik, grafik komputerowy)
Warsztaty przeznaczone są dla osób chcących zgłębiać tajniki fotografii i miłośników fotografii. Celem jest przygotowanie do samodzielnego opanowania teoretyczno-praktycznego różnych technik fotograficznych oraz wprowadzenie w podstawowe zagadnienia estetyki i kompozycji fotografowania.

2 dniowe weekendowe zajęcia warsztatowe

14 godzinny program, koszt 1000 zł
(grupy od 6 do 12 osób)
Możliwość zmiany programu warsztatów według zapotrzebowania grupy

Zajęcia warsztatowe z tradycyjnej fotografii czarno-białej

16 godzinny program 8 spotkań dwugodzinych raz w tygodniu lub w weekendy.
koszt 2000 zł
(grupy od 2 do 5 osób)
Zajęcia praktyczne obejmują między innymi:

1. Fotografowanie aparatem analogowym
- zdjęć portretowych w kilku ustawieniach światła fleszowego
- zdjęć przedmiotów - martwej natury w kilku ustawieniach światła halogenowego firmy dedolight
2. Fotografowanie aparatem analogowym w plenerze
- fotoreportaż, portret uliczny, miasto nocą
3. zajęcia w ciemni fotograficznej wraz z instruktorem
- samodzielne wywoływanie naświetlonych podczas zajęć filmów negatywowych cz-b
- samodzielne wykonywanie stykówek z wywołanych filmów negatywowych cz-b
- samodzielne wykonywanie odbitek czarno-białych pod powiększalnikiem (powiększeń 13x18 cm do 30x40 cm)
- tonowanie odbitek czarno-białych (kolor niebieski, sepia, czerwony, zielony, łączenie kolorów)
Zajęcia teoretyczne obejmują między innymi zagadnienia:
- technika fotografowania
- estetyka i kompozycja w fotografii
- budowa i zastosowanie aparatów i sprzętu fotograficznego
- oświetlenie w fotografii i sprzęt oświetleniowy
- pomiary ekspozycji (urządzenia i technika)
- materiały fotograficzne negatywowe i pozytywowe
- sprzęt laboratoryjny obróbki fot. czarno-białej
- obróbka materiałów negatywowych i pozytywowych
- warunki BHP
- archiwizacja

Warsztaty fotografii artystycznej dla miłośnków fotografii

12 spotkań warsztatowych raz w miesiącu, Koszt 600 zł, Terminy spotkań i częstotliwość spotkań ustala wspólnie grupa.
Program spotkań warsztatowych:

1.Estetyka i kompozycja obrazu fotograficznego (wykład)
a. podstawowe zagadnienia z postrzegania wzrokowego
b. Złoty podział
c. Podstawowe zagadnienia z kompozycji obrazu
d. Podstawowe zagadnienia z estetyki w fotografii
e. Omówienie na przykładach fotograficznych
2. Zajęcia w plenerze ( komponowanie obrazu)
3. Współczesny portret studyjny (wykład)portretu i całej sylwetki
4. Sesja zdjęciowa portretu przy użyciu rekwizytów ze szczególnym zwróceniem uwagi na gest ręki, wykorzystanie symboliki użytego przedmiotu
5. Zajęcia praktyczne - wielokrotna ekspozycja – świadome kadrowanie
6. Teczka autorska miłośnika fotografii(wykład)
a. umiejętność dobierania fotografii do prezentacji autorskiej
b. sposoby prezentacji teczki autorskiej
7. Fotografia reklamowa - zagadnienia ogólne (wykład)
8. sesja zdjęciowa mody, zgłębianie tajemnic kompozycji i oświetlenia
9. Fotografia prasowa w zarysie wczoraj i dziś(wykład)
a. Pojęcie fotoreportażu i jego rodzaje
10. Sesja plenerowa - próba uchwycenia problemów codziennego dnia
b. Sposoby realizacji różnych aspektów fotoreportażu
11. Fotografowanie architektury (wykład)
12. sesja plenerowa - fotografowanie architektury miasta

Uczestnicy warsztatów pomiędzy spotkaniami wykonują prace fotograficzne na zadane tematy, które są przedstawiane i omawiane na kolejnych spotkaniach. Wykonane fotografie podczas warsztatów wzbogacają teczkę autorską uczestnika.

Na zakończenie Warsztatów uczestnik otrzymuje: Dyplom ukończenia warsztatów z podaniem ilości godzin i tematów zajęć.

Fundacja "Fotografia dla Przyszłości" | e-mail: fundfoto@poczta.onet.pl | Warszawa ul. Noakowskiego 10 m 54