Galeria F10

 

Studium Form Fotograficznych
Celem Studium Form Fotograficznych jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej twórczości fotograficznej, oraz do egzaminów na wyższe uczelnie poprzez opanowanie teoretyczno-praktyczne różnych możliwości wykorzystania fotografii jako techniki warsztatowej, przygotowanie teczki autorskiej.
Mottem dla tego rodzaju szkolenia jest wypowiedź Jana Sunderlanda (ESTETYKA I SZTUKA FOTOGRAFII 1979).
..."Na artystę składają się: wrażliwość, szczerość i dobre rzemiosło. ..."bez sprawności technicznej, bez umiejętności przetwarzania swojej koncepcji w formę materialną najpiękniejsze pomysły i wzloty są niewiele warte. Ale opanowanie techniki jest nie tylko środkiem należytego wykonania: ono wzbogaca wizję, wzbogaca twórczość przez poszerzenie skali możliwości, przez zwielokrotnienie - w zależności od wyboru spośród różnych możliwych technik - wizji ostatecznego wyniku, ostatecznego wyglądu zamierzonego dzieła."...
W okresie trwania nauki w systemie słuchowo-korespondencyjnym słuchacze realizują wiele zadań - ćwiczeń co pozwoli poznać i opanować fotografię i różne techniki przetwarzania obrazu dla potrzeb zawodowych i własnej twórczości artystycznej.
Program obejmuje 160 godzin w tym wykładów i zajęć praktycznych. 10 sesji weekendowych sob-niedzielnych  dwudniowych: sobota, niedziela co trzy tygodnie lub zajęcia wieczorne w tygodniu. Słuchacze otrzymują przewodniki po literaturze, materiały pomocnicze, informacyjne, opisy ćwiczeń itp.


Warunki przyjęcia:
1. Wiek - ukończone 18 lat
2. Świadectwo dojrzałości (kserokopia poświadczona)
3. Przedłożenie teczki autorskiej (10-20 fotografii) w czasie rozmowy kwalifikacyjnej
4. Wniesienie opłaty wpisowej (100,- zł.)
5. Zdjęcie legitymacyjne (2 szt) do indeksu, ankiety słuchacza
6. Wypełnienie ankiety słuchacza (ankieta)
O przyjęciu decyduje rozmowa kwalifikacyjna. Kandydat powinien posiadać wiadomości podstawowe z fotografii.

Nauka trwa dwa semestry nauki. Koszt jednego semestru wynosi 1500 zł. Zakończenie Studium Form fotograficznych sesją letnią w lipcu każdego roku. (płatna oddzielnie)
Po zaliczeniu obowiązujących ćwiczeń, opracowań i złożeniu pracy dyplomowej praktycznej oraz jej obronie, absolwenci otrzymają dyplom ukończenia Studium Form Fotograficznych (kwalifikacji zawodowych).

Program Studium

1. Historia fotografii w zarysie
2. Historia sztuki w zarysie
3. Fotografia bromowa (czarno-biała)
a. wywoływanie filmów
b. obróbka w ciemni fotograficznej (wykonywanie odbitek).
c. suszenie i oprawa
4. Fotografia digitalna (cyfrowa)
a. sprzęt cyfrowy budowa i zastosowanie b. zapis cyfrowy obrazu 6. Techniki specjalne fotografii
a. serigrafia
b. heliografia
c. grafizacja
d. solaryzacja
e. makrofotografia
f. izohelia
g. guma szlachetna
h. montaż ręczny, optyczny i komputerowy
i. fotografia na ceramice
j. fotografia na materiałach nietypowych
k. przetwarzanie obrazu fotograficznego
l. barwografia
m. fotografia mikroskopowa
n. fotografia w podczerwieni
o. holografia
7. Obrazowe środki wypowiedzi
a. fotografia dokumentalna
b. fotografia problemowa
c. fotografia interwencyjna
d. fotografia dekoracyjna
e. publicystyka obrazowa
f. fotografia w reklamie
g. scenografia, aranżacja
h. Plakat
8. Fotografia studyjna
a. portret (dokumentalny, psychologiczny, charakterystyczny)
b. fotografia mody
c. fotografowanie dzieł sztuki
d. fotografia przedmiotów (martwa natura, packshot)
e. fotografia kreacyjna
f. fotografia reklamowa 9. Urządzenia i sprzęt fotograficzny, oświetleniowy, pomiarowy
10.Cyfrowa obróbka obrazu
a. nauka obróbki zapisu cyfrowego obrazu w programie Photoshop
11. Bezpieczeństwo i higiena pracy
13. Prawa autorskie
14. Sztuka fotografii
15. Wiadomości uzupełniające, spotkania autorskie, pokazy, prezentacje firm fotograficznych

Wykładowcami SFF są osoby prowadzące wykłady na innych uczelniach oraz art. fotograficy, posiadający wyższe wykształcenie i długoletnią praktykę.

Bliższych informacji udziela sekretariat Studium
e-mail fundfoto@poczta.onet.pl

Fundacja "Fotografia dla Przyszłości" | e-mail: fundfoto@poczta.onet.pl | Warszawa ul. Noakowskiego 10 m 54