Galeria F10

 

Powstanie Fundacji ,,Fotografia dla Przyszłości'' było wynikiem prowadzonych akcji zatytułowanych ,,Fotografie dla przyszłości", której pomysłodawcą był Mieczysław Cybulski. Zapoczątkowana w 1985 roku w Galerii "Foto-Medium-Art'' we Wrocławiu.
(Do realizacji zostało zaproszonych kilku fotografików. Ideą było przekazanie przyszłym pokoleniom zapisów fotograficznych obecnej rzeczywistości na płytkach ceramicznych formatu 13 x 18 cm. umieszczonych w ceramicznych pojemnikach i ukrytych w różnych miejscach w ziemi. Zrealizowano trzy przesyłki: w Warszawie, Łucznicy, koło Nowego Sącza zawierające po 25 płytek w tym jedna płytka tekstowa, opisująca przesłanie. Przesłanie w XXX wiek.)


Rada Fundatorów w 1990 roku w składzie: Mieczysław Cybulski, Krystyna Małgorzata Dołowska, Stanisław Fitak (nie żyje), Ryszard Frankowski, Jan Jaśkiewicz, Jerzy Mąkowski, Henryk Muchin (nie żyje), Henryk Rogoziński(nie żyje), Janusz Woliński powołała do życia Fundację ,,Fotografia dla Przyszłości", zadaniem której jest wspierać działania fotograficzne, upowszechniać działania twórcze, wspierać szkolnictwo fotograficzne i inne.

Obecnie Fundacja prowadzi działalność w zakresie edukacji fotograficznej, prowadzi "Galerię Zamkniętą" w Placówce Kultury Fotograficznej. Organizuje spotkania autorskie, wystawy, plenery, warsztaty, konkursy, akcje fotograficzne i inne.
Wspiera działania młodych twórców. Zbiera fotografie do archiwum, książki o tematyce fotograficznej, historyczny sprzęt fotograficzny do muzeum Fundacji. Posiada ciekawe zbiory, które są przedstawiane na ogólnodostępnych imprezach.

Przeprowadziła m.in. akcje ,,Jeden dzień z życia Warszawy", Woda w Fotografii", ,,Portret Rodzinny Warszawiaków" i inne, w których wzięło udział mnóstwo zainteresowanych fotografią ludzi.
Zorganizowała plenery i warsztaty fotograficzne w różnych rejonach Polski dla kilku tysięcy osób.
Współpracuje z towarzystwami fotograficznymi i instytucjami kultury i innymi jednostkami w zakresie rozwoju fotografii.
Jest otwarta na wszelkie formy działania i współpracy.

Przesłanie w XXX wiek.
Czas w którym żyjemy jest czasem wielkiego lęku i wielkich nadziei. Lęku by człowiek w swym szaleństwie i głupocie nie zniszczył własnego gatunku, a może większości życia na Ziemi. Nadziei, że może potrafi dorosnąć do tego co sam stworzył.
... postanowiliśmy przesłać Wam - o których nie wiemy, czy będziecie naszymi potomkami, czy może innego rozumniejszego gatunku - te obrazy naszego życia.
Nie wiemy nawet, czy je odnajdziecie. Mamy o wiele doskonalsze sposoby wiernego utrwalania widoków rzeczywistości, wybraliśmy jednak taki, który może przetrwać setki, może tysiące lat.
Ten przekaz jest jednym z wielu przez nas sporządzonych i ukrytych w ziemi.
Jego treść może się Wam wydawać błaha, może wolelibyście inną. Dobór wynikł z tego, że każdy z autorów tych fotografii sam wybrał te, co uważa za ważne dla siebie i spodziewał się, że może być ważne dla innych.
Nie przesyłamy więc Wam skarbu najwyższych wzlotów ducha ludzkiego, lecz świadectwo naszej codzienności. W ten sposób nad przepaścią czasu podajemy rękę my - Ludzie z końca XX wieku.

Juliusz W. Garztecki

...Najważniejszym momentem akcji jest wybór zdjęć. On prowokuje do refleksji nad światem, nad sensem naszych działań. Stwarzając nam inną, przyszłościową perspektywę, w nowym świetle ukazuje nam teraźniejszość, nasze zamiary, cele i dążenia. zmusza do zastanowienia się nad naszą hierarchią wartości: nad oceną ludzi i zdarzeń.

Mieczysław Cybulski

Działania fotograficzne Fundacji w 2001 roku
wystawy fotografii artystycznej w ,,Galerii Podróżnika'' w Ośrodku Kultury Ochoty:
grudzień - styczeń - ,,Południowa Afryka trochę dzika’’ – Halina Gąsiorowska afrp z Warszawy,
luty - ,,Słowacki w Egipcie’’ – wystawa zbiorowa uczniów szkół Ochoty
luty – marzec - ,,Parki Ameryki’’ – Roman Rutecki z Płocka,
kwiecień - ,,Polska – cztery pory roku'' - pokonkursowa wystawa fotografii pracowników NFOS z okazji Dnia Ziemi'2001,
maj - ,,Myanmar (Birma)'' - Zbigniew Zapała afrp z Warszawy,
czerwiec – lipiec -,,Muzy'' – Borys Czonkow afrp z Gdańska (wystawa aktu i portretu)
wrzesień - ,,Podlaski Przełom Bugu 2000’’ – zbiorowa wystawa poplenerowa fotografii,
październik - ,,Fotografie’’ – Jerzy Wygoda afrp z Rzeszowa,
listopad - ,,Młodzi w środowisku'' – wystawa zbiorowa, autorzy: młodzi dziennikarze i liderzy ekologii,
listopad - ,,Wisła, największa dzika rzeka w Europie’’ - wystawa pokonkursowa zorganizowana z okazji ,,Dnia Ziemi 2001’’,
grudzień - styczeń - ,,Permutacje’’ - Grażyna Maj-Rohrbach ze Stuttgartu w Niemczech (wystawa fotografii przetworzonej cyfrowo).
wystawy fotografii artystycznej w ,,Galerii Zamkniętej'' w Placówce Kultury Fundacji ,,FdP'' przy ul. Mokotowskiej 9 zorganizowała wystawy:
styczeń – luty - ,,Wieś Polska – obiektywem malowana’’ - Krzysztof Grabowski z Suwałk (wystawa dot. obchodów Roku Reymontowskiego 2000),
marzec – kwiecień - ,,Podkarpacie 2000’’ – wystawa pokonkursowa - organizator konkursu: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie,
kwiecień – maj - ,,Obrazki z mojego świata’’ – Leszek Jastrzębiowski afrp z Radomia, czerwiec – lipiec – sierpień - ,,Fotografie’’ – wystawa zbiorowa absolwentów PPSKAKiB w Krośnie,
wrzesień - październik ,,Warszawski wrzesień 2001’’ – Władysław Juzwik afrp z Warszawy, listopad - grudzień – ,,Solec 2000’’ – wystawa poplenerowa fotografików z Polski (organizator pleneru: Radomskie Tow. Fotograficzne).
Inne działania:
styczeń - wrzesień - prowadzenie akcji fotograficznej ,,Portret Rodzinny Warszawiaków'' i zorganizowanie wystawy w Zamku Królewskim w Bibliotece Stanisławowskiej we wrześniu 2002 roku pod honorowym patronatem Prezydenta Warszawy P. Piskorskiego. Zaprezentowano 131 znamienitych rodzin warszawskich. Wystawie towarzyszył katalog ze zdjęciami rodzin warszawskich.
maj - udział w ogólnopolskim plenerze ,,Podlaski Przełom Bugu'' w Janowie Podlaskim.
czerwiec – współorganizacja z Płocką Galerią Sztuki ,,Warsztatów Obróbki Obrazu’’ w Soczewce k/Płocka. Udział wzięli artyści plastycy, fotograficy, rzeźbiarze i graficy, wykładowcy uczelni polskich.
czerwiec-lipiec - organizacja i wystawa ,,IV Międzynarodowego Niekonwencjonalnego Konkursu Fotograficznego ,,Foto-Odlot'' w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie i ufundowanie nagrody Marcie Detynie za zestaw prac pt. ,,Zmysły’’.
lipiec - pomoc artystce Katarzynie Januszko w realizacji wystawy –,,W oka mgnieniu’’ - Mała Galeria-CSW Warszawa.
lipiec - organizacja ,,Warsztatów Fotografii Artystycznej'' dla młodzieży w Morsku w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (udział ponad 30 osób) Podczas warsztatów odbyły się wykłady i zajęcia fotograficzne z zakresu techniki fotografii ,,otworkowej'', techniki szlachetnej - gumy, oświetlenia studyjnego i pomiaru światła, wykłady z estetyki fotografii, historii fotografii XX w., fotografii jako środka wyrazu, spotkania autorskie z twórcami z regionu, pokazy przeźroczy, wyjazdy plenerowo-zdjęciowe, konkurs fotograficzny z nagrodami.
listopad – współorganizacja konkursu i wystawy oraz ufundowanie nagrody Panu Zbigniewowi Kotowi za pracę ,,Wisła pod Solcem II’’ w konkursie fotograficznym zat. ,,Wisła, największa dzika rzeka w Europie’’ zorganizowanym z okazji ,,Dnia Ziemi 2001’’ w Warszawie.
Działania w 2002 roku:
wystawy fotografii artystycznej w ,,Galerii Podróżnika'' w Ośrodku Kultury Ochoty:
styczeń - ,,Moskwa Blues’’ – Krystyna Gucewicz z Warszawy,
styczeń-luty – ,,wystawa słuchaczy Kursu fotograficznego od A do Z’’- wystawa zbiorowa z Warszawy,
luty - ,,Keczua Andyjskie Impresje’’ – wystawa artysty plastyka Tomasza Awdziejczyka z Warszawy,
marzec - ,,Jemen Arabia Szczęśliwa’’ – Zbigniew Jan Zapała afrp z Warszawy,
kwiecień - ,,Echo Mazowieckiej Kniei – Kampinowski Park Narodowy'' – Tomasz Hryniewicki i Grzegorz Okołów wystawa z okazji Dnia Ziemi'2002,
maj - ,,Znani i Sławni – muzycy w obiektywie '' – Tadeusz Pękacz z Warszawy,
czerwiec – lipiec – sierpień - ,,Od.. do…’’ – Grażyna Sosenko afrp z Warszawy,
wrzesień – ,,Podlaski Przełom Bugu 2001’’ – zbiorowa wystawa poplenerowa fotografii,
październik - ,,Tajemniczość wody’’ –Bogdan Rybak z Olsztyna) prezentacja fotografii, poezji,
listopad - ,,Młodzi w środowisku'' – wystawa zbiorowa, autorzy: młodzi dziennikarze i liderzy ekologii,
listopad - ,,Partycje’’ – Małgorzata Dołowska afrp z Warszawy,
grudzień - ,,Zatopione Miasto’’ – Grażyna Maj-Rohrbach z Niemiec,
grudzień-styczeń – „Portrety” – Leszek Borkowski z Warszawy,
w ,,Galerii Zamkniętej'' w Placówce Kultury Fundacji ,,FdP'' przy ul. Mokotowskiej 9 zorganizowała wystawy:
styczeń – luty - ,,Foto-notatki z krótkiej podróży do Ziemi Świętej – a na ziemi… '' – Zbigniew Kryda z Płocka – wystawa indywidualna członka rzeczywistego Fotoklubu RP,
luty - marzec - ,,XIV Radomskie Małe Formaty’’ – wystawa pokonkursowa - organizator konkursu: Radomskie Towarzystwo Fotograficzne w Radomiu,
kwiecień - maj - ,,Transcendens’’ – Maja Ewa Pruska-Zbrzeska z Warszawy- debiut wystawa i prezentacja członka nadzwyczajnego Fotoklubu RP, (wystawa fotografii, ilustrująca prezentację tomiku wierszy z podkładem muzycznym Andrzeja Retmana),
maj - czerwiec – ,,Odcienie Pejzażu’’ – Arkadiusz Blomka, Włodek Kierus, Piotr Michał Wójcik, - studenci Wyższego Studium Fotografii w Warszawie (wystawa i prezentacja pokazu slajdów z podkładem muzycznym Patryka Gęgniewicza),
lipiec –grudzień - ,,Prezentacje’’ – wystawa zbiorowa prac uczniów Studium Form Fotograficznych w Warszawie i studentów WSF w Warszawie,
Inne działania:
Mironalia – udział w imprezie ulicznej. Wystawa ,,Wizje sprzed lat’’obejmuje kącik fotografii historycznej, rodzinnej, filmowej oraz pokaz prac słuchaczy SFF. Organizacja Konkursu ,,Mironalia 2002’’
maj - organizacja ,,Warsztatów Fotografii Artystycznej'' dla młodzieży w Janowie Podlaskim w na terenie Stadniny Koni Arabskich oraz w Parku Krajobrazowym ,,Podlaski Przełom Bugu’’. Podczas warsztatów odbyły się wykłady i zajęcia fotograficzne z zakresu techniki fotografii ,,otworkowej'', techniki szlachetnej - gumy, oświetlenia studyjnego i pomiaru światła, wykłady z estetyki fotografii, historii fotografii XX w., fotografii jako środka wyrazu, spotkania autorskie z twórcami: Jerzym Bednarskim z Kielc, Włodzimierzem Krzemińskim z Warszawy, Wiesławem Warchołem z Radomia, Leonardem Karpiłowskim z Warszawy, Jarosławem Domańskim z Białej Podlaskiej. Były prezentowane pokazy przeźroczy, wyjazdy plenerowo-zdjęciowe, konkurs fotograficzny z nagrodami i wystawa poplenerowa w galerii Macieja Falkiewicza w Janowie Podlaskim.
czerwiec-lipiec - organizacja i wystawa ,,V Międzynarodowego Niekonwencjonalnego Konkursu Fotograficznego ,,Foto-Odlot'' w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie i ufundowanie nagrody Sarze Niedźwieckiej za pracę fotograficzną zat. ,,Anioł’’.
lipiec – organizacja pleneru fotograficznego dla seniorów w Janowie Podlaskim. W czasie pleneru spotkania autorskie z Januszem Nowackim z Poznania, Małgorzatą Dołowską z Warszawy, wystawa plenerowa zat. ,,Weneckie Pstrykałki’’ autorstwa Zbigniewa Krydy z Płocka, pokaz przeźroczy nt. ,,Janowskie Impresje’’ – wykonane w czasie trwania pleneru.
Sierpień-wrzesień - organizacja wystawy ,,Białoruski Szlak Jana Bułhaka’’ – uczestników V Międzynarodowego Pleneru – 2001 na Białorusi. (udział wzięli Białorusini, Litwini i Polacy), wystawa prezentowana w Starej Kordegardzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wystawie towarzyszył katalog.
listopad – współorganizacja z Płocką Galerią Sztuki ,,Warsztatów Obróbki Obrazu’’ w Soczewce k/Płocka. Udział wzięli artyści plastycy, fotograficy, rzeźbiarze i graficy.
listopad –„Klimaty u Sąsiadów” – wystawa Haliny Gąsiorowskiej zorganizowana i zaprezentowana w Wodozbiorze w Łazienkach Królewskich.
listopad – organizacja z Non Stop Film Service Seminarium pt. „Oświetlenie nowej generacji” firmy Dedo Weigert Film z Monachium.

Fundacja "Fotografia dla Przyszłości" | e-mail: fundfoto@poczta.onet.pl | Warszawa ul. Noakowskiego 10 m 54