Galeria F10

 

''Galeria F10''

Mieczysław Cybulski - ,,Wspomnień czar''


Mieczysław Cybulski założyciel Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, w którym od jego powstania (1995) pełni funkcję Prezesa Zarządu i Sekretarza Kapituły Stowarzyszenia.
Jest założycielem (1990) i Prezesem Fundacji "Fotografia dla Przyszłości".
Był członkiem rzeczywistym i honorowym ZPAF, w którym pełnił przez 12 lat funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego, z którego wystąpił na znak protestu, gdy grupa interesu rozpoczęła uprawiać partykularyzm.
Mieczysław Cybulski działalność fotograficzną rozpoczął w roku 1953 w Polskim Towarzystwie Fotograficznym w Warszawie. Był uczniem artystów fotografików i teoretyków sztuki fotograficznej: Mariana Szulca, Witolda Dederki, Jana Sunderlanda, Zbigniewa Dłubaka. W roku 1970 r. otrzymał dyplom wyższego wykształcenia w dziedzinie filmu i fotografii. Jest operatorem filmowym, fotografikiem i rzeczoznawcą do spraw fotografii, powołanym przez Ministra Kultury i Sztuki.
Był organizatorem różnych form szkolenia fotograficznego m.in. Studium Form Fotograficznych, Wyższego Studium Fotografii MKiSz Foto-interpretacje. Był założycielem grupy twórczej "FAKT", autorem znanych działań i akcji poza galeryjnych m.in. "Polskie dziewczyny", "Portret dla Ewy", "Spojrzenie dziecka", "Koncerty", "Odkrywanie", "Portret Warszawiaków", "Jeden dzień Warszawy", "Portret Warszawianki", "Fotografia dla Przyszłości", "Jeden dzień z życia Warszawy", "Portret Rodzinny Warszawiaków" i inne. Brał udział w wielu wystawach fotograficznych w kraju i za granicą. Ma również na swoim koncie kilkadziesiąt wystaw indywidualnych m.in.: "Barwografia l", "Zbliżenia", "Barwa i obraz", "Perspektywa widzenia", "Warszawki Wrzesień", "Plamy błękitu cz. l". Był także autorem wystaw fotograficznych na zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych eksponowanych w wielu krajach świata. Jego prace znajdują się zbiorach muzealnych w kraju, za granicą.
Był inicjatorem powołania przez Ministra Kultury i Sztuki Wyższego Studium Fotografii, którego ukończenie zostało uznane za wyższe wykształcenie w dziedzinie fotografii po raz pierwszy w Polsce. Był i jest nadal wykładowcą na kursach kwalifikacyjnych, Studium Form Fotograficznych i Wyższym Studium Fotografii i Obrazowania. Od kilkunastu lat jest Jurorem konkursów fotograficznych zarówno krajowych jak i międzynarodowych.
Za swoją twórczą pracę otrzymał tytuł Artysty Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (AFIAP). Za działalność twórczą, pedagogiczną i organizacyjną otrzymał wyróżnienia i odznaczenia państwowe. Kapituła Fotoklubu RP nadała Mieczysławowi Cybulskiemu godność członka honorowego - zasłużonego dla fotografii polskiej. Nie ma dziedziny w sztuce fotograficznej, w której nie pogłębiałby swoich umiejętności. Wykonuje swoje prace we wszystkich technikach fotograficznych, szczególnie interesują go techniki specjalne, holografia, a tematy to akt, portret w krajobrazie, krajobraz i inne. Wyróżniony wieloma odznaczeniami wojennymi za czynny udział w Narodowych Siłach Zbrojnych, i Polskiej Organizacji Podziemnej "Wyzwolenie" w latach 1946 - 1955. Otrzymane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Niezłomnych, Krzyż za Wolność i Niepodległość, Medal za Wolność i Niepodległość, Krzyż Więźnia Politycznego, Krzyż Walki o Niepodległość, Odznaka Weterana Walk o Niepodległość, złota i srebrna odznaka honorowa Za Zasługi dla Warszawy, Zasłużony Działacz Kultury.
do odwiedzenia Cybulski
Cybulski
 

,,Letnie krajobrazy''

 

Fundacja "Fotografia dla Przyszłości" | e-mail: fundfoto@poczta.onet.pl | Warszawa ul. Noakowskiego 10 m 54